Category Archive: Sindicat

Nov 05 2019

Contr. Colectiv de Muncă, la nivel de sector bugetar ”Sănătate”, 2019-2021

La data de 04 noiembrie 2019 a fost înregistrat la MInisterul Muncii și Justiției Sociale, sub nr. 1206/04.11.2019:

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=8611

Oct 03 2019

Contract Colectiv de Muncă pe Unitate 2019-2021

CONTRACT DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE  în vigoare din 9 aug. 2019.

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, precum şi al art. 128 şi art. 137 – 138 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi al pct. 27 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate între: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud și salariaţi, reprezentaţi de Sindicatul “Liber” al Serviciului de Ambulanţa Judeţean BN, entitate sindicală reprezentativă la nivel de unitate.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=8437

Oct 24 2017

Aspecte legisaltive de interes pt.membri

 • Activitatea sindicala este reglementată și se desfășoară în baza legii dialogului social, care poate fi consultata aici: Lege nr. 62/2011, legea dialogului social.  
 • Statutul în baza căruia este organizat și funcționează Sindicatul Liber al Serviciului de Ambulanță Bistrița-Năsăud se poate consulta AICI ! 
 • Federația Națională Sindicală Ambulanța din România (FNSAR) are pagină web care poate fi consultată AICI ! 
 • Statutul în baza căruia este organizat și funcționează F.N.S.A.R., federație la care este afiliat Sindicatul Liber al Serviciului de Ambulanță Bistrița-Năsăud se poate consulta AICI !

 

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6956

Sep 25 2017

Contract Colectiv de Muncă pe Unitate 2017-2019

CONTRACT DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE  PENTRU ANII 2017-2019.

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, precum şi al art. 128 şi art. 137 – 138 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi al pct. 27 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate între: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud și salariaţi, reprezentaţi de Sindicatul “Liber” al Serviciului de Ambulanţa Judeţean BN, entitate sindicală reprezentativă la nivel de unitate.

CCMU 2017-2019 intră în vigoare cu data de 25.08.2017 iar textul integral al acestuia se poate consulta accesând linkul din titlul acestei postări.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6886

Jun 25 2017

Desfășurare negocieri colective

Conform prevederilor din Legea nr. 62/2011, legea dialogulu social,

 • titlul VII., capitol I. – Negocierea contractelor colective de muncă, art. 129:

(1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.

(2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale.

(3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

(4) În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

(5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor.

(6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.”

 • titlu VII., capitol V. – Negocierea contractelor colective de muncă, art. 141:

“(1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni.

(2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

(3) În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, părţile pot conveni negocierea acestuia în orice moment.”

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6752

Dec 15 2014

Contract Colectiv de Muncă pe Unitate 2014-2015

 

CONTRACT DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE SANITARĂ,

aplicabil pentru anii 2014-2015

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, precum şi al art. 128 şi art. 137 – 138 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi al pct. 27 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate între:

 1. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud
 2. Salariaţii,reprezentaţi de Sindicatul “Liber” al Serviciului de Ambulanţa Judeţean BN

Textul integral se poate consulta accesând linkul de mai jos:

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=2789

Mar 10 2014

Contract Colectiv de Muncă 2014-2015

CONTRACT DE MUNCĂ Nr. 1726 din 29.11.2013 – Contract colectiv de muncă la nivel de Sector de Activitate

 „Sănătate. Activităţi veterinare” pe anii 2014-2015

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, precum şi al art. 128 şi art. 137 – 138 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi al pct. 27 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Sector de Activitate „Sănătate. Activităţi veterinare” între:

 1. Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate naţională în domeniul sănătăţii;
 2. Salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011, prin:
 • Federaţia SANITAS din România;
 • Centrala Naţională Sindicală din Sănătate şi Asistenţă Socială C.N.S. SAN. ASIST.;
 • Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia
 • Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” ;
 • Blocul Național Sindical (la care este afiliată Federaţia Naţioală Sindicală “Ambulanţa” din România)
 • Confederația Sindicală Națională Meridian.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=1220