Category Archive: Protectia datelor personale

May 26 2018

Informare – protectia datelor cu caracter personal

 

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 216/679 și al Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificată si completată, Serviciul de Ambulantă Judetean Bistrita-Năsăud are obligatia de a administra în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră sau o altăpersoană, împuternicită de către Dvs.

*Informare privind managementul și protectia datelor cu caracter personal

*Politica SAJ-BN privind datele personale colectate prin mijloace video 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=7412

May 15 2018

GDPR

În data de 4 mai a.c. au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:
  •  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 
  •  Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.
  • Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.
  • Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

*REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

*Noul regulament – elemente de noutatePLIANT 

*Noul regulament – elemente de noutateBROSURA

*Drepturile persoanelor vizate 

*Responsabilul cu protecția datelor 

* Manual de legisalație europeană privind protecția datelor

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=7405

Jun 28 2015

Politica de supraveghere prin mijloace video

 

Politica privind supravegherea prin mijloace video  şi măsurile de protecţie luate de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru a proteja datele cu caracter personal, viaţa privată şi alte drepturi fundamentale şi interese legitime ale persoanelor filmate de camere.

Această politică stabileşte:

  1. un set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei imobilelor, respectând în acelaşi timp obligaţiile ce-i revin Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de operator de date, conform Legii 677/2001 şi măsurile de securitate adoptate pentru protecţia datelor cu caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
  2. responsabilităţile privind administrarea şi exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum şi cele privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor activităţi.

Utilizarea sistemului video este necesară pentru buna administrare şi funcţionare a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, în special în vederea controlului de securitate şi pază. De asemenea, sistemul video este necesar pentru a sprijini politicile de securitate mai cuprinzătoare instituite de actele normative care reglementează protecţia informaţiilor clasificate şi contribuie la îndeplinirea atribuţiilor structurii de securitate, astfel cum este prevăzut în HG nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=3615