Category Archive: Concurs manager general

Jun 11 2017

Temei legal

Conform art. 118, alib b) din Legea nr. 95/2006, republicată: 

”(8)Funcţia de manager general se va ocupa prin concurs, organizat potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Managerul general încheie cu Ministerul Sănătăţii, reprezentat prin ministru, un contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi atât indicatorii specifici de performanţă, cât şi clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de management poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.” 

Concursul de ocupare a funcției de manager general din SAJ/ASABIF se va organiza conform prevederilor:

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6694