Category Archive: *Furnizare informații publice

Mar 27 2018

Responsabil furnizare info publice/relatia cu mass media

Prin decizia Comitetului Director al SAJ-BN, începând cu data de 26.03.2018, responsabil de relatia cu mass media, a fost numit:

as.pr. Ciprian Emilian PĂCURAR, asistent șef interimar al SAJ-BN

  • telefon 0755/024537; e-mail: as.sajbn@gmail.com
  • program de furnizare info publice: zilnic, in timpul programului (08-15) si joi pana la ora 18.00

Responsabil cu informațiile publice, confom Legii nr. 544/2001, și înlocuitor al responsabilului mass media este desemnată:

  • dr.Annabella Muzsi, manager general interimar, contactabila la telefon 0755/024540 sau e-mail manager.sajbn@hotmail.com.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=7328

Jan 03 2018

Acreditare jurnaliști/entități de presă

În conformitate cu Politica SAJ-BN de furnizarea a informațiilor publice și colaborare cu mass media și a regulamentelor interne ale SAJ-BN, 

  • acreditarea jurnaliștilor și entităților de presă se efectuează anual
  • fiecare jurnalist/entitate de presă trebuie să ceară în scris acreditarea.

Furnizarea informațiilor din partea unității se realizează doar după derularea procedurii de acreditare care constă în:

  • completarea Formular tip de acreditare jurnalisti
  • anexarea copiei legitimației de jurnalist
  • transmiterea către unitate a actelor menționate (prin e-mail, fax sau depunere în original).

Unitatea își rezervă dreptul de a nu furniza informații entităților de presă/jurnaliștilor fără acreditare pe lângă Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=7187

Aug 21 2017

Legislație și detalii specifice

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în
Legea nr. 544/2002, aceasta poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află
sediul instituţiei în cauză.

Plângerea se depune în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului prevăzut de lege.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes
public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite
de taxă de timbru

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6817