Category Archive: *Furnizare informații publice

Mar 27 2018

Responsabili și rapoarte

Prin decizia Comitetului Director al SAJ-BN și Dispoziția MG nr.90/09.07.2019,  începând cu data de 09 iulie 2019, au fost numiți următorii responsabili:

  • responsabil de relatia cu mass media:

as.pr. Ciprian Emilian PĂCURAR, asistent șef interimar al SAJ-BN

*telefon 0755/024537; e-mail: as.sajbn@gmail.com

*program de furnizare info publice: zilnic, in timpul programului (08-15) si joi pana la ora 18.00

**este înlocuit de managerul general în perioadele de indisponibilitate temporară

  • responsabil cu informațiile publice (L544/2001) și transparența decizională (L52/2003):

as.pr. Tiberiu Marius DUBROCA

*e-mail: tibidubroca@outlook.com

*permanent, în format electronic, prin intermediul platformei online, de pe pagina web SAJBN

**este înlocuit de managerul general în perioadele de indisponibilitate temporară

Raport anual privind Legea nr. 544/2001 (în format deschis și conf. Anexei nr. 10 la Normele metodologice aprobate prin HG nr. 123/2002):

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=7328

Aug 21 2017

Legislație și detalii specifice

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în
Legea nr. 544/2002, aceasta poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află
sediul instituţiei în cauză.

Plângerea se depune în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului prevăzut de lege.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes
public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite
de taxă de timbru

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6817