Category Archive: Angajãri

Mar 14 2024

Post de medic MF, fără atestat

În perioada 14.martie.2024 – 02.aprilie.2024 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu prevederile din Ordinul nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de șef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturiCONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următorul post temporar vacant:

 • 0,5 (jumătate) post de medic în specialitatea Medicină de Familie (specialist sau primar, fără atestat în MU) – pe perioadă determinată (până la data de 31-12-2024), cu posibilitate de prelungire, în Stația Centrală Bistrița, Compartimentul de Consultații de Urgență la Domiciliu și Transport Sanitar Neasistat; post nivel ierarhic execuție/operativ de intervenție/, cu activitate în regim continuu și program de lucru distribuit inegal, sub formă de ture de 12 ore (inclusiv activitate de noapte și în zile nelucrătoare), salarizat conform legislației în vigoare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr. 26A – Compartiment Resurse Umane, telefon 0263/217055 – interior 113, în perioada: 14 martie 2024, ora 9:00 – 20 martie 2024, ora 14:00.  Dosarele care se depun în  afara acestui interval de timp, NU vor fi acceptate !

Concursul/examenul va fi organizat și drulat în conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic (…)

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=11362

Feb 22 2024

Angajare șoferi autosanitară pe posturi temporare, Bistrița

În perioada 22 februarie 2024 – 13 martie 2024 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 (unu) post de șofer autosanitară II, pe perioadă determinată de 6 luni Compartimentul de Consultații de Urgență la Domiciliu și Transport Sanitar Neasitat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară II, pe perioadă determinată de 1 an și 3 luni Compartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;

Notă: 

 • Candidații înscriși la acest concurs să fie atenți la informațiile ce se vor publica pe această pagină și pe pagina oficială Facebook a SAJ-BN !! Dacă va fi nevoie, se vor publica informații punctuale, legate de anumite etape de derulare a concursului (sala unde se va desfășura concursul, programare pe serii etc.) Modificările se vor afișa în timp util, astfel încât să nu afecteze candidații.
 • Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris.
 • Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !
 • Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !
 • Toate condițiile sunt obligatorii, cumulativ !
 • Formularul pt. cerere-tip, necesară pentru dosar se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !
 • În derularea procedurilor de concurs, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=11319

Feb 13 2024

Examen de promovare, în funcție superioară celei deținute (pt.salariați)

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada:

 • 13 februarie 2024 – 29 februarie 2024

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE SUPERIOARĂ CELEI DEȚINUTE,

pentru salariații care îndeplinesc criteriile legale, pe umătoarele funcții:

 • 1 (unu) POST DE AMBULANȚIER  – Compartiment de Asistență Medicală de Urgență și Transport Sanitar Asistat din Stația Centrală Bistrița; 
 • 7 (șapte) POSTURI DE ȘOFER AUTOSANITARĂ I. – Compartiment de Asistență Medicală de Urgență și Transport Sanitar Asistat din Stația Centrală Bistrița; 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=11284

Feb 08 2024

Examen de promovare, în funcție superioară celei deținute (pt.salariați)

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada 08 februarie 2024 – 23 februarie 2024, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare pentru următorul post:

 • 1 (unu) post de referent de specialitate III (S) pe durată nedeterminată, în Compartimentul Secretariat – post non-operativ, de execuție, cu program de lucru de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, salarizat conform legislației în vigoare;

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=11280

Sep 04 2023

Angajare soferi autasanitară II. (Bistrița și Teaca)

În perioada 04 septembrie 2023 – 02 octombrie 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 (unu) post de șofer autosanitară II, pe perioadă nedeterminată Compartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară II, pe perioadă nedeterminatăCompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Punct de Lucru Teaca – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

Notă: 

 • Candidații înscriși la acest concurs să fie atenți la informațiile ce se vor publica pe această pagină și pe pagina oficială Facebook a SAJ-BN !! Dacă va fi nevoie, se vor publica informații punctuale, legate de anumite etape de derulare a concursului. Modificările se vor afișa în timp util, astfel încât să nu afecteze candidații.
 • Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris.
 • Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !
 • Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !
 • Toate condițiile sunt obligatorii, cumulativ !
 • Formularul pt. cerere-tip, necesară pentru dosar se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !
 • În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10933

May 16 2023

Informare, conf. art.IV, pct.(7) din OG nr. 34/2023

 

TOATE CELE 3 PROCEDURI DE CONCURS SE CONTINUĂ, PÂNĂ LA FINALIZARE. în conformitate cu art.IV, pct.(6) din OG nr. 34/2023, având în vedere faptul că pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante, aflate în derulare la data de 15-05-2023, proba de selecție a dosarelor a fost programată și derulată în datele de:

*9-05-2023 (referent de specialitate (S) debutant); 

*10-05-2023 (șoferi II. autosanitară);

*11-05-2023 (post referent (S) de specialitate ),

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10749

Apr 25 2023

Angajare referent de specialitate (S) cu studii tehnice

În perioada 25 aprilie 2023 – 25 mai 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 (unu) post de referent de specialitate II (S) pe durată nedeterminată, în Birou aprovizionare, achiziții publice, transport administrativ, pază, protecția muncii, PSI, apărare civilă, întreținere și reparații instalații și clădiri – post non-operativ, de execuție, cu program de lucru de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, salarizat conform legislației în vigoare.

Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris, la casieria Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

Notă:

*Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !

*Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !

*TOATE condițiile sunt OBLIGATORII !

*CEREREA TIP necesară pentru dosarul de înscriere se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !

===============================

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10656

Apr 24 2023

Angajare șoferi autosanitară II.

=====================================================================================

 • ACTUALIZARE- 6-mai-2023 – Candidații înscriși la acest concurs să fie atenți la informațiile ce se vor publica aici: din cauza numărului mare de dosare depuse, există posibilitatea să survină modificări legat de data, ora sau locația probelor de concurs. Modificările se vor afișa în timp util, astfel încât să nu afecteze candidații.
 • ACTUALIZARE – 3-mai-2023  Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris.

=====================================================================================

 • NOTĂ:

1-Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !

2-Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !

3-Toate condițiile sunt obligatorii, cumulativ !

4-Formularul pt. cerere-tip, necesară pentru dosar se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !

5-În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

=====================================

În perioada 24 aprilie 2023 – 24 mai 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 3 (trei) posturi de șofer autosanitară II, pe perioadă nedeterminată – Compartimentul de Consultații de Urgență și Transport Sanitar Neasistat, Stația Centrală Bistrița – posturi operative, de execuție, cu activitatea în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară II, pe perioadă determinatăCompartimentul de Consultații de Urgență și Transport Sanitar Neasistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, de execuție, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10652

Apr 21 2023

Angajare referent de specialitate (S)

În perioada 21 aprilie 2023 – 23 mai 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 (unu) post de referent de specialitate (S) debutant pe durată nedeterminată, în Compartimentul Secretariat – post non-operativ, de execuție, cu program de lucru de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, salarizat conform legislației în vigoare.

 

Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris la casieria Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

Notă:

*Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !

*Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !

*TOATE condițiile sunt OBLIGATORII !

*CEREREA TIP necesară pentru dosarul de înscriere se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !

===============================

Contestațiile se pot depune în maxim 24 ore de la momentul afișării, la sediul SAJ-BN/Secretariat. 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10645

Feb 20 2023

Examen promovare personal salariat tehnic

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează, în perioada 20 februarie 2023 – 08 martie 2023, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare pentru următoarele posturi:

 •  1. (unu) POST DE REFERENT II (M)  Stația Centrală Bistrița, Biroul mișcare și exploatare auto, atelier întreținere auto și revizie tehnică, pe perioadă nedeterminată.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10487

Older posts «