Category Archive: Angajãri

Sep 04 2023

Angajare soferi autasanitară II. (Bistrița și Teaca)

În perioada 04 septembrie 2023 – 02 octombrie 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 (unu) post de șofer autosanitară II, pe perioadă nedeterminată Compartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară II, pe perioadă nedeterminatăCompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Punct de Lucru Teaca – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

======================================================================================

!!!! ATENȚIE
 • Candidații înscriși la acest concurs să fie atenți la informațiile ce se vor publica aici, pentru că dacă este cazul, vom publica informații punctuale, legate de derularea concursului. Modificările se vor afișa în timp util, astfel încât să nu afecteze candidații.
 • Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris.
 • Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !
 • Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !
 • Toate condițiile sunt obligatorii, cumulativ !
 • Formularul pt. cerere-tip, necesară pentru dosar se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !
 • În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10933

May 16 2023

Informare, conf. art.IV, pct.(7) din OG nr. 34/2023

 

TOATE CELE 3 PROCEDURI DE CONCURS SE CONTINUĂ, PÂNĂ LA FINALIZARE. în conformitate cu art.IV, pct.(6) din OG nr. 34/2023, având în vedere faptul că pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante, aflate în derulare la data de 15-05-2023, proba de selecție a dosarelor a fost programată și derulată în datele de:

*9-05-2023 (referent de specialitate (S) debutant); 

*10-05-2023 (șoferi II. autosanitară);

*11-05-2023 (post referent (S) de specialitate ),

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10749

Apr 25 2023

Angajare referent de specialitate (S) cu studii tehnice

În perioada 25 aprilie 2023 – 25 mai 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 (unu) post de referent de specialitate II (S) pe durată nedeterminată, în Birou aprovizionare, achiziții publice, transport administrativ, pază, protecția muncii, PSI, apărare civilă, întreținere și reparații instalații și clădiri – post non-operativ, de execuție, cu program de lucru de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, salarizat conform legislației în vigoare.

Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris, la casieria Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

Notă:

*Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !

*Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !

*TOATE condițiile sunt OBLIGATORII !

*CEREREA TIP necesară pentru dosarul de înscriere se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !

===============================

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10656

Apr 24 2023

Angajare șoferi autosanitară II.

=====================================================================================

 • ACTUALIZARE- 6-mai-2023 – Candidații înscriși la acest concurs să fie atenți la informațiile ce se vor publica aici: din cauza numărului mare de dosare depuse, există posibilitatea să survină modificări legat de data, ora sau locația probelor de concurs. Modificările se vor afișa în timp util, astfel încât să nu afecteze candidații.
 • ACTUALIZARE – 3-mai-2023  Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris.

=====================================================================================

 • NOTĂ:

1-Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !

2-Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !

3-Toate condițiile sunt obligatorii, cumulativ !

4-Formularul pt. cerere-tip, necesară pentru dosar se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !

5-În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

=====================================

În perioada 24 aprilie 2023 – 24 mai 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 3 (trei) posturi de șofer autosanitară II, pe perioadă nedeterminată – Compartimentul de Consultații de Urgență și Transport Sanitar Neasistat, Stația Centrală Bistrița – posturi operative, de execuție, cu activitatea în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară II, pe perioadă determinatăCompartimentul de Consultații de Urgență și Transport Sanitar Neasistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, de execuție, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10652

Apr 21 2023

Angajare referent de specialitate (S)

În perioada 21 aprilie 2023 – 23 mai 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 (unu) post de referent de specialitate (S) debutant pe durată nedeterminată, în Compartimentul Secretariat – post non-operativ, de execuție, cu program de lucru de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, salarizat conform legislației în vigoare.

 

Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris la casieria Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

Notă:

*Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !

*Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !

*TOATE condițiile sunt OBLIGATORII !

*CEREREA TIP necesară pentru dosarul de înscriere se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !

===============================

Contestațiile se pot depune în maxim 24 ore de la momentul afișării, la sediul SAJ-BN/Secretariat. 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10645

Feb 20 2023

Examen promovare personal salariat tehnic

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează, în perioada 20 februarie 2023 – 08 martie 2023, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare pentru următoarele posturi:

 •  1. (unu) POST DE REFERENT II (M)  Stația Centrală Bistrița, Biroul mișcare și exploatare auto, atelier întreținere auto și revizie tehnică, pe perioadă nedeterminată.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10487

Feb 20 2023

Examen promovare personal salariat TESA

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada 20 februarie 2023 – 08 martie 2023, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare pentru următorul post:

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10475

Feb 20 2023

Examen promovare personal salariat auxiliar sanitar

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează, în perioada 20 februarie 2023 – 08 martie 2023, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare pentru următoarele posturi:

 •  1 (unu) POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ I.  – Stația Centrală Bistrița, Compartiment de Asistență Medicală de Urgență și Transport Sanitar Asistat, post pe perioadă nedeterminată; 
 • 2 (două) POSTURI DE AMBULANȚIER – Stația Centrală Bistrița, Compartiment de Asistență Medicală de Urgență și Transport Sanitar Asistat, post pe perioadă nedeterminată.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10473

Feb 20 2023

Examen de promovare personal medical salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează, în perioada 20 februarie 2023 – 08 martie 2023, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare  pentru următorul post:

 • 1 (UNU) POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) –  Substația Năsăud, Compartimentul Asistenţă Medicală de Urgenţă şi Transport Medical Asistat, pe perioadă nedeterminată.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10467

Sep 05 2022

Re-publicare post de medic MF, fără atestat, fără grad profesional

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud re-publică pentru ocupare prin concurs/examen:

 • 1 (unu)  post de MEDIC (specialist sau primar) MEDICINĂ DE FAMILIE  –  Statia Centrală Bistrița – Compartimentul Consultații de Uregnță la Domiciliu și Transport Sanitar Neasistat- post operativ/de excuție pe perioadă nedeterminată, cu activitate în regim continuu organizat în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și activitate în zilele nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare; posibilitate de a efectua inclusiv activitate de gardă; 

Termen de depunere dosare:  15 zile calendaristice de la data publicării în Viața Medicală (02.sept.2022). 

Dosarele de înscriere se primesc la Compartiment RUNOS al SAJ-BN (Bistrița, str.Ghinzii nr. 26A), de luni până vineri, între orele 9-15. Informații suplimentare: tel./fax. 0263/217.055, interior 113.

DERULARE CONCURS, conform prevederilor  ORDIN   Nr. 869 din  9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic (…) :

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10290

Older posts «