«

»

Apr 21 2023

Print this Post

Angajare referent de specialitate (S)

În perioada 21 aprilie 2023 – 23 mai 2023 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următorului post vacant:

  • 1 (unu) post de referent de specialitate (S) debutant pe durată nedeterminată, în Compartimentul Secretariat – post non-operativ, de execuție, cu program de lucru de 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, salarizat conform legislației în vigoare.

 

Participarea la concurs/examen implică achitarea unei taxe de concurs, în valoare de 100 lei/candidat, care se achită în ziua testului scris la casieria Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În derularea procedurilor de concurs, unitatea beneficiază de sprijinul specializat al Serviciului Județean Anticorupție. De asemenea, probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, acordul candidaților în acest sens fiind obținut prin cererea de înscriere tip. 

Notă:

*Toate detaliile despre misiunea și atribuțiile postului, calendar concurs, condiții de participare, perioadă de înscriere, conținut dosare de înscriere, tematică-bibliografie etc. se regăsesc în publicația de concurs (care se poate descărca și imprima) !

*Candidații trebuie să aibă studiile finalizate la data concursului/examenului; nu se iau în considerare studii în curs de derulare !

*TOATE condițiile sunt OBLIGATORII !

*CEREREA TIP necesară pentru dosarul de înscriere se va primi din partea instituției la înscriere și se va completa la depunerea dosarului !

===============================

Contestațiile se pot depune în maxim 24 ore de la momentul afișării, la sediul SAJ-BN/Secretariat. 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10645