«

»

Jun 28 2015

Print this Post

Politica de supraveghere prin mijloace video

 

Politica privind supravegherea prin mijloace video  şi măsurile de protecţie luate de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru a proteja datele cu caracter personal, viaţa privată şi alte drepturi fundamentale şi interese legitime ale persoanelor filmate de camere.

Această politică stabileşte:

  1. un set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei imobilelor, respectând în acelaşi timp obligaţiile ce-i revin Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de operator de date, conform Legii 677/2001 şi măsurile de securitate adoptate pentru protecţia datelor cu caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
  2. responsabilităţile privind administrarea şi exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum şi cele privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor activităţi.

Utilizarea sistemului video este necesară pentru buna administrare şi funcţionare a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, în special în vederea controlului de securitate şi pază. De asemenea, sistemul video este necesar pentru a sprijini politicile de securitate mai cuprinzătoare instituite de actele normative care reglementează protecţia informaţiilor clasificate şi contribuie la îndeplinirea atribuţiilor structurii de securitate, astfel cum este prevăzut în HG nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=3615