«

»

Nov 07 2015

Print this Post

Organizarea activității de voluntariat

Prin decizia Comitetului Director, a luat ființă Departamentul de Voluntari al SAJ-BN.

Pe această cale SAJ-BN face publică intenția de a colabora cu voluntari, devenind organizație-gazdă, în sensul Legii nr. 78/2014. 

Responsabil de activitatea voluntarilor în SAJ-BN este Asistentul Șef, sub coordonarea directă și permanentă a Directorului Medical.

Completare importantă !

În data de 29.01.2016, prin decizie a Comitetul Director,  a fost modificat un aspect din condițiile de recrutare, pentru persoanele care sunt ABSOLVENȚI de POSTLICEALĂ, profil GENERALIST!

Astfel, persoanele care dețin diplomă de licență de asistent medical generalist și au parcurs modul de ”Conduită în urgențe medico-chirurgicale” (cu un număr de 120 ore pregătire teoretică și 72 ore pregătire practică, prevăzute de planul de învățământ) și modului de ”Anestezie terapie intensivă și nursing specific” (cu un număr de 120 ore pregătire teoretică și 96 ore pregătire practică, prevăzute de planul de învățământ) sunt exceptați de a depune dovada absolvirii cursului de prim ajutor necesar recrutării ca voluntar, înlocuind acest act cu copia diplomei de asistent medical. Restul condițiilor rămân aceleași și obligatorii !! 

Această exceptare NU se aplică elevilor de postliceala (an I,II, III), asistenților medicali din alte profile (ocrotire, farmacie, stomatologie, igienă etc.), pentru care absolvirea unui curs de prim ajutor de bază este obligatorie anterior recrutării. 

Baza legislativă 

Activitatea voluntarilor în cadrul SAJ-BN este organizată și se desfășoară în baza:

 • Legii 95/2006, republicată,
 • OMSP nr. 2021, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Ordin Comun MSP/MIRA nr. 2011/21386 din 22.nov.2007, privind unele măsuri în asistența de urgență prespitalicească
 • Legea 78/2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
 • recomandările MAI-DSU/Direcția Generală Management Urgențe Medicale, legat de această activitate

Astfel, conform,  OMSP nr. 2021/2008, Anexa 2, art. 3:

”Personalul care participă la acordarea asistenţei publice integrate de urgenţă prespitalicească, la toate nivelurile ei, include următoarele categorii:

a) Medici cu specialitatea medicină de urgenţă

b) Medici cu specialitatea anestezie terapie intensivă

c) Medici cu competenţa/atestat în medicina de urgenţă prespitalicească

d) Medici de familie sau de medicină generală

e) Medici rezidenţi în specialitatea medicină de urgenţă, sau anestezie terapie intensivă începând cu semestrul II al anului III de pregătire, cu acordul directorului sau coordonatorului programului de rezidenţiat.

f) Medici rezidenţi în specialitatea medicină de familie şi medicină internă începând cu semestrul I din anul III de pregătire cu acordul directorului sau coordonatorului programului de rezidenţiat.

g) Asistenţi medicali cu atestate/cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

h) Personal paramedical cu instruire specifică în domeniul acordării primului ajutor calificat şi al asistenţei medicale de urgenţă în echipă.

i) Ambulanţieri cu instruire specifică în acordarea primului ajutor de bază şi al asistenţei medicale de urgenţă în echipă.

j) Voluntari cu instruire specifică în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în echipă.” 

iar conform OMSP nr. 2011/2007, Art.1, pct. d:

Conducerea serviciilor de ambulanță județene, respectiv a municipiului București, și SMURD, are obligația să asigure: (…) 

d) Formarea profesională continuă a personalului care activează în cadrul serviciului, inclusiv a personalului voluntar care, pentru a lucra în structura serviciilor publice de urgență, trebuie să parcurgă și să absolve un curs de pregătire în primul ajutor calificat sau un curs acreditat de ambulanțier, după care vor încheia un contract de voluntariat ăn conformitate cu prevederile legale în vigoare.” (…)

Standarde de instruire

Conform recomendărilor formulate de către Departamentul pentru Situații de Urgență – Direcția Generală pentru Monitorizarea, Controlu Operațional și Inspecția Serviciilor de Ambulanță și UPU/CPU, 

”(…) fiecare organizație gazdă trebuie să își stabilească un standard de instruire și este recomandabil ca fiecare organizație gazdă să organizeze crusuri proprii, care să pună accentul în special pe activitățile specifice (…)”.

Conform deciziei Comitetului Director al SAJ-BN, din data de 17.11.2015, voluntarii care au absolvit cursurile de pregătire cu personalul SAJ-BN, trebuie să acumuleze informații cu privire la temele din lista de mai jos, care vor fi împărțite pe cursuri, în funcție de resursele disponibile ale unității. Nu toate se vor include în primul curs, de inițiere, dar se vor parcurge etapizat toate temele !

 • Noțiuni de prim ajutor de bază – vor fi însușite prin cursul de prim ajutor de bază pe care voluntarul l-a absolvit anterior intrării în activitatea de voluntariat al SAJ-BN sau in cursul modulului de urgente medico-chirurgiucale din curricula de pregatire in cazul asistentilor medicali 
 • Echipamentele și aparatura medicală din dotarea unei ambulanțe (balonul de ventilație Ruben, defibrilator-monitorul Corpuls3, injectomatul, aspiratorul de secreții,încălzitorul de perfuzii, gulerul cervical rigid, vesta de extracție Kendrick (KED), atele gonflabile, salteaua vacuum, atela de tracțiune femur, echipamente de mobilizare pacient -targă pe roți, targă spinală, folia de transfer, scaun transport pacient etc.)
 • Obstrucții ale căilor respiratorii superioare (descriere, cauze, măsuri de prim ajutor la adult, măsuri de prim ajutor la copil etc.)
 • Monitorizarea funcțiilor vitale (măsurarea pulsului, măsurarea TA, monitorizarea cardiacă, noțiuni de bază EKG, monitorizarea saturației de oxigen, monitorizarea temperaturii etc.)
 • Pregătirea materialelor necesare pentru manevre medicale pentru diverse manevre medicale (efectuarea injecțiilor, efectuarea puncției venoase, montarea unei perfuzii intravenoase, administrarea de preparate medicamentoase injectabile, efectuarea diverselor tipuri de sondaje etc.)
 • Efectuarea diverselor tipuri de bandaje și pansamente
 • Suportul vital de bază (lanțul supraviețuirii, riscurile salvatorului, cauze de SCR, BLS adult – conform protocol ERC, BLS copil – conform protocol ERC etc.)
 • Obstrucții ale căilor respiratorii superioare (descriere, cauze, măsuri de prim ajutor la adult, măsuri de prim ajutor la copil etc.)
 • Utilizarea defibrilatorului extern automat (DEA)
 • Managementul pacientului traumatizat (aspecte generale, tipuri de traumatisme și caracteristicile lor, dispozitive de imobilizare și utilizarea lor, mobilizarea și transportul pacientului traumatizat, atitudinea în cazul unor pacienți încarcerați și conlucrarea cu echipajele tehnice ISU)
 • Situații speciale (pacientul hipotermic, pacientul electrocutat, pacientul înjunghiat etc.)
 • Accidente cu multiple victime, planul roșu de intervenție (noțiuni generale, atitudine în caz de accident cu multiple victime, noțiuni de triaj al victimelor etc.)

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=4116