«

»

Nov 15 2015

Print this Post

Principiile fundamentale ale voluntariatului

Voluntar poate fi orice persoană majoră, care dorește să dobândească cunoștințe în domeniul asistenței medicale de urgență și să ajute personalul din acest sistem în desfășurarea activității specifice.

Condiții minime pentru a fi voluntar (trebuie îndeplinite cumulativ):

 1. persoana să fie majoră, să aibă împliniți 18 ani; 
 2. să fie absolventă a unui curs de prim ajutor, pe care să-l fi absolvit cu minim nota 8 (opt), și șă dețină dovadă scrisă în acest sens (diplomă, certificat de absolvire);
 3. să se prezinte la sesiunea de recrutare voluntari, organizată de SAJ-BN
 4. să promoveze testul de recrutare cu minim nota 8 (opt);
 5. să participe la sesiunea de pregătire specifică, derulată de SAJ-BN prin formatorii proprii;
 6. să încheie contract de voluntariat, în fomă scrisă, cu SAJ-BN.

 

Activitatea de voluntariat în cadrul SAJ-BN se fundamentează pe următoarele principii:

 • participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;
 • implicarea activă a voluntarului în viața comunității;
 • desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității;
 • participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalității de șanse şi de tratament, fără discriminări;
 • activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;
 • caracterul de interes public al activității de voluntariat.
 • fiecare persoană are dreptul să desfășoare voluntariat în mai multe locuri, prin contracte de voluntariat încheiate cu mai multe organizații gazdă
 • fiecare persoană are dreptul să decidă liber, fără nici o constrângere asupra organizației gazdă cu care va încheia contract de voluntariat 

Legea nr. 78/2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România:

Art.3.

(1) Statul Român recunoaște valoarea socială a activităților de voluntariat ca expresie a cetățeniei active, a solidarității și responsabilității sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste activități.

(2) Statul susține dezvoltarea mișcării de voluntariat la nivel local, național şi internațional, cu respectarea independenței şi diversității acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, educaționale, științifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.

(3) Statul Român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituțiile sale care activează în domenii în care se desfășoară activităţile de voluntariat potrivit legii. 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=4184