«

»

Mar 17 2016

Print this Post

Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei

 

 • Hotărâre de Guvern nr. 174/1995, privind reorganizarea unor unități sanitare
 • ORDIN nr. 738/2018privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 105/2016 – aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene si a Serviciului de Ambulantă Bucureşti—Ilfov
 • Ordin MS nr. 1.519 din 2 decembrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
 • ORDIN nr. 1.418 din 12 decembrie 2017, privind echipamentul individual de protecție de mare vizibilitate și uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
 • ORDIN nr. 611 din 26 mai 2017, privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

 

 • Legea nr. 95/2006, republicată, privnd reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat – forma in vigoare in 2016
 • Ordin MSP nr. 2021 din 30.august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
 • ORDIN MSP/MIRA nr. 2011/21386 din 22 noiembrie 2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească
 • ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic 
 • ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
 • ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă
 • ORDIN nr. 2.121 din 11 decembrie 2007pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă
 • LEGE nr. 40 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • ORDIN nr. 277 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004
 • ORDIN nr. 203 din 7 septembrie 2010, pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşi de intervenţie

 

 

 

 • Ordin nr.1470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 
 • ORDIN   Nr. 869 din  9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
 • HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011– pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice –  forma modificată, în vigoare din decembrie 2014
 • HOTĂRÂRE   nr. 497 din 26 mai 2010 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar 

 

 • HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011– privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=4843