«

»

Mar 17 2016

Print this Post

Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei

 • Legea nr. 46/2003,  drepturilor pacientului
 • Ordin MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 46/2003, drepturilor pacientului
 • OUG nr. 144/2008, actualizată, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Lege nr. 22/2015privind instituirea zilei de 28 iulie – Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • Lege nr. 5/ 2021privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat
 • HG nr. 174/1995, privind reorganizarea unor unități sanitare
 • Ordin MS nr. 105/2016 – aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene si a Serviciului de Ambulantă Bucureşti—Ilfov
 • Ordin nr. 870/2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
 • Legea nr. 95/2006, republicată, privnd reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, republicată
 • Ordin MSP nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 • Ordin nr. 738/2018privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene
 • HG nr. 857/2011– privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice
 • Ordin MS nr. 1.519/2009pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
 • Ordin nr.1470/2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 
 • Ordin nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere
 • HG nr. 1.336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • OMS nr. 166/2023 – pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
 • Ordin nr. 1.418/2017, privind echipamentul individual de protecție de mare vizibilitate și uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
 • Ordin MSP nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească
 • Ordin Nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 • Ordin Nr. 1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
 • Ordin MS nr. 52/55/2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă
 • Ordin MS/MIRA nr. 168/418/2008, pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă
 • Ordin MS nr. 2121/2007pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă
 • Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (inclusiv norme de dezinsectie, deratizare etc.)
 • Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
 • Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale
 • Ordinul nr. 1761/2021 privind pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia
 • HG nr. 714 /2018privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului – actualizat la 01.04.2023, prin OMF nr.1235/2023 !
 • Lege nr. 40/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • Ordin nr. 277/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004
 • Ordin nr. 203/2010, pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşi de intervenţie.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=4843