«

»

Aug 10 2016

Print this Post

Asistență medicală de urgență la evenimente

*Serviciul de Ambulantă Judetean Bistrita-Năsăud poate asigura, contra cost, pe bază de contract de prestări servicii, asistență medicală de urgență la diverse evenimente sportive, sociale, religioase, politice, culturale etc. 

Pentru a beneficia de aceste servicii, orice organizator de evenimente va intreprinde urmatorii pasi:

  • cu minim 30 de zile anterior evenimentului (sau la început de an) va înainta SAJ-BN o cerere de încheiere a unui contract de colaborare în acest sens (vezi primul formular de mai jos), specificând data evenimentului (sau lista evenimentelor) durata estimată a acesteia. Cererea va fi analizată de Comitetul Director al SAJ-BN și în cazul în care se constată că SAJ-BN va dispune de resurse în perioada solicitată, se va încheia contractul de colaborare.
  • cu minim 72 de ore anterior fiecărui eveniment organizatorul va depune o solicitare scrisă (vezi al doilea formular de mai jos), în care specifică exact data, locul, ora de începere și durata manifestării. În baza acestei cereri, se va calcula contravaloarea serviciului furnizat, după următorul algoritm de calcul: 

(tarif/km x nr. km parcurși dus-întors)+ valoare asistență medicală (sumă fixă/zi) + (tarif/ ora de staţionare x nr. ore de staționare solicitate) = cost total/serviciu

urmând a se elabora factura aferentă în baza căruia organizatorii vor efectua plata.

Tarifele practicate de SAJ-BN sunt reglementate anual, fiind fixe și nemodificabile pe un an calendaristic!

*Formular de solicitare încheiere contract de furnizare asistență medicală preventivă – descărcabil/imprimabil; 

*Formular de solicitare echipaj pentru evenimentele cuprinse in contractul încheiat – descărcabil/imprimabil;   

*Baza legală a prestării acestor servicii este reprezentată de:

”art. 105, alin (10) Asistența medicală de urgenţă la spectacole în aer liber, festivaluri şi manifestări sportive se solicită obligatoriu de către organizator, pe baza unor contracte încheiate cu serviciile private sau publice de urgenţă prespitalicească. Autoritățile publice aprobă desfășurarea acestor evenimente numai în cazul în care asistența medicală de urgenţă este asigurată în mod adecvat, conform normelor în vigoare.”

”art. 106., alin (3) ”serviciile publice de urgență pot presta servicii contra cost unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât serviciile de ambulanță private, cluburi sportive sau instituții, în vederea asigurării asistenței de urgență în cazul unor manifestări sportive sau de altă natură, pe durată limitată, cu condiția ca personalul şi mijloacele folosite în asigurarea evenimentului să nu fie retrase din resursele necesare asigurării asistenței de urgență a populației în intervalul respectiv.”

  • Ordin MSP nr. 2021 din 30.august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
  • ORDIN MSP/MIRA nr. 2011/21386 din 22 noiembrie 2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească
  • Ordinului Comun MS/MTS nr. 1.058/404 din 24 aprilie 2003 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 327 din 14 mai 2003. Conform art.17, alin (2),

”(5) Organizatorii de competiţii au obligaţia să asigure acordarea asistenței medicale de urgenţă, inclusiv pentru accidentele sportive, solicitând în acest sens serviciului de ambulanța teritorial autosanitare echipate corespunzător şi însoţite de personal medico-sanitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare atât cele medicale, cât şi cele sportive ale fiecărei federaţii. Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv remunerarea personalului medico-sanitar, sunt suportate de organizatori.”

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=5731