«

»

Jun 25 2017

Print this Post

Desfășurare negocieri colective

Conform prevederilor din Legea nr. 62/2011, legea dialogulu social,

  • titlul VII., capitol I. – Negocierea contractelor colective de muncă, art. 129:

(1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.

(2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale.

(3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

(4) În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

(5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor.

(6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.”

  • titlu VII., capitol V. – Negocierea contractelor colective de muncă, art. 141:

“(1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni.

(2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

(3) În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, părţile pot conveni negocierea acestuia în orice moment.”

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6752