Print this Page

Regulamentul concursului

Prezentul regulament se elaborează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi OMSP 1625/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Conform art. 13 al OMSP 1625/2007, prezentul regulament de concurs reprezintă metodologia proprie SAJ BN de desfăşurare a concursului /examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director.

Textul întreg al Regulamentului îl puteți vizualiza AICI !

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?page_id=1068