Print this Page

Contestaţii

 

Conform Ordinului MS nr. 1625/2007, art.11, alin.3, candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării. 

Contestația se soluționează de Comisia de Soluționare a contestațiilor în timp de 24 de ore de la data depunerii la secretariatul comisiei de concurs/examen.

 

În data de 06.05.2014, ora 9.15, la secretariatul concursului au fost înregistrate 2 contestaţii depuse de d-na as.Feierdi Emilia Marcela, înregistrate cu nr. 1562/06.05.2014 şi nr. 1565/06.05.2014.

Conform Regulamentului de Concurs şi OMS 1625/2007, a fost convocată Comisia de soluţionare a Contestaţiilor, prin convocatorul nr. 1569/06.05.2014.

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor s-a întrunit în şedinţă în data de 06.05.2014, începând cu ora 13.45.

Conţinutul răspunsului la contestaţiile depuse de as. Feierdi Emilia Marcela se pot vizualiza AICI

 

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?page_id=1720