Print this Page

Politica in domeniul calitãtii

 • MISIUNEA :

Serviciul de Ambulanță Bistrița-Năsăud (SAJ-BN) este o unitate medicală strategică, care acordă  asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport medical asistat, precum şi consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport neasistat, urmărind în primul rând satisfacerea cerinţelor pacienţilor, comunităţii Judeţului Bistriţa-Năsăud, dar şi ale personalului.

 • PRINCIPII
  • orientarea către satisfacerea în cât mai mare măsură a cerinţelor pacienţilor, a instituţiilor coordonatoare/reglementatoare şi a personalului propriu;
  • conformarea în toate activităţile cu cerinţele legale şi de reglementare în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească și transportului medical asistat; al consultațiilor de urgență la domiciliu și al transportului sanitar neasistat;
  • conformarea în toate activităţile cu cerinţele legale şi de reglementare în domeniul calităţii;
  • îmbunătăţirea continuă a promptitudinii şi calităţii serviciilor medicale de urgenţă oferite locuitorilor de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud și cetățenilor aflați în tranzit;
  • creşterea eficienţei bazată pe disciplină, seriozitate, spirit umanitar, profesionalism, experienţă, formare continuă şi respect faţă de pacient;
  • antrenarea întregului personal în direcţia realizării obiectivelor calităţii;
  • dezvoltarea unui management eficient şi gestionarea cu eficacitate a resurselor umane, materiale, informaţionale şi financiare ale unităţii.
 • POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

În centrul preocupărilor noastre se află interesul pentru satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor partenerilor noştri, respectiv clienţilor noştri – pacienţi, comunitate, instituţii publice şi societăţi private, cât şi Ministerului Sănătăţii, prin concentrarea eforturilor în direcţia creşterii calităţii serviciilor de urgenţă prespitalicească, a dezvoltării culturii instituţionale şi manageriale responsabile şi eficiente, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare, a folosirii optime a resurselor şi a motivării personalului.

 • OBIECTIVE :
  • implementarea corectă a documentelor şi certificarea în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2015
  • menţinerea la un nivel cât mai ridicat a satisfacţiei clienţilor şi monitorizarea permanentă a gradului de satisfacţie prin chestionarea pacienţilor asistaţi;
  • dezvoltarea infrastructurii prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale a unităţii, astfel încât să se creeze condiţiile atât pentru creşterea accesibilităţii şi adresabilităţii pacienţilor, cât şi pentru motivarea şi perfecţionarea continuă a personalului.

Ca Manager, îmi afirm aici deplinul angajament pentru această politică a calităţii şi în demersul pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească acordate pacienţilor.

Manager general interim., dr. Muzsi Annabella

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?page_id=95