Category Archive: Protectia datelor personale

Jul 15 2019

GDPR

Conform cerințelor:

  • Lege nr. 102/2005, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
  • Regulamentului UE nr.679/2016 (GDPR)
  • Lege nr. 129/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 
  • Lege nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  • Lege nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Serviciul de Ambulantă Judetean Bistrita-Năsăud are obligatia de a administra în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră sau o altă persoană, împuternicită de către Dvs.

*Informare privind managementul și protectia datelor cu caracter personal

*Politica privind supravegherea perimetrală prin mijloace video 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=8243

May 15 2018

GDPR

În data de 4 mai a.c. au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protectia datelor la nivelul Uniunii Europene:
  •  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 
  •  Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.
  • Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.
  • Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

*REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

*Noul regulament – elemente de noutatePLIANT 

*Noul regulament – elemente de noutateBROSURA

*Drepturile persoanelor vizate 

*Responsabilul cu protecția datelor 

*Manual de legisalație europeană privind protecția datelor

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=7405