Category Archive: Drepturi salariale

Oct 25 2017

Drepturi salariale

 

  • Aplicare Lege nr. 153/2017, art.33:

(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) din Legea nr. 153/2017 vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;

f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

 2024:

* 30 septembrie 2024

* 31 martie 2024

 2023:

* 30 septembrie 2023

* 31 martie 2023

2022:

* 30 septembrie 2022

* 31 martie 2022

2021:

* 30 septembrie 2021

* 31 martie 2021

2020:

* 30 septembrie 2020

* 31 martie 2020

2019:

* 30 septembrie 2019

* 1 aprilie 2019

2018:

        * 31 decembrie 2018   

* 1 aprilie 2018

2017:

* 30 septembrie 2017

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6969