Category Archive: Angajãri

Sep 05 2022

Re-publicare post de medic MF, fără atestat, fără grad profesional

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud re-publică pentru ocupare prin concurs/examen:

 • 1 (unu)  post de MEDIC (specialist sau primar) MEDICINĂ DE FAMILIE  –  Statia Centrală Bistrița – Compartimentul Consultații de Uregnță la Domiciliu și Transport Sanitar Neasistat- post operativ/de excuție pe perioadă nedeterminată, cu activitate în regim continuu organizat în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și activitate în zilele nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare; posibilitate de a efectua inclusiv activitate de gardă; 

Termen de depunere dosare:  15 zile calendaristice de la data publicării în Viața Medicală (02.sept.2022). 

Dosarele de înscriere se primesc la Compartiment RUNOS al SAJ-BN (Bistrița, str.Ghinzii nr. 26A), de luni până vineri, între orele 9-15. Informații suplimentare: tel./fax. 0263/217.055, interior 113.

DERULARE CONCURS, conform prevederilor  ORDIN   Nr. 869 din  9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic (…) :

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10290

Aug 05 2022

Examen promovare asistent medical salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada 05-24 august 2022 – 13 iulie 2022, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior și Regulament SAJ BN privind organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor  în cadrul  SAJ BN, examen de promovare în treaptă profesională pentru:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10259

Jun 30 2022

Concurs asistent medical debutant

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 30 iunie 2022 – 22 iulie 2022, în conformitate cu HG nr. 268/2011 cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 (unu) post ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST  (PL)Compartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Punct de Lucru Maieru, pe perioadă determinată- post operativ în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

Cererile de înscriere la examen se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – Compartiment Resurse Umane, telefon 0263/217055 – interior 113, în perioada 01 iulie 2022, ora 9:00 – 07 iulie 2022, ora 12:00.

Detaliile specifice concursului se obțin consultând publicația de concurs de mai jos sau de la Referent RUNOS, la telefon 0263/217055 – interior 113.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10215

Jun 30 2022

Angajare referent (M) + economist (S)

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada  30 iunie 2022 – 22 iulie 2022, în conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 (unu) post de REFERENT DEBUTANT (M).  – Birou mișcare și exploatare auto, atelier întreținere auto și revizie tehnică, Stația Centrală Bistrița; pe perioadă determinată; program normal de lucru de  8 ore/zi ;  fără activitate în ture; salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post de ECONOMIST DEBUTANT (S).  – Birou financiar contabilitate, Stația Centrală Bistrița; pe perioadă determinată; program normal de lucru de  8 ore/zi; fără activitate în ture; salarizat conform legislației în vigoare.

Dosarele de prezentare se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – biroul Resurse Umane, în perioada cuprinsă între 01.07.2022 – 07.07.2022, ora 13,00

Detaliile specifice concursului se obțin consultând publicația de concurs de mai jos sau de la Referent RUNOS, la telefon 0263/217055 – interior 113.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10212

Jun 27 2022

Examen promovare personal salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada 27 iunie 2022 – 13 iulie 2022, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior și Regulament SAJ BN privind organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor  în cadrul  SAJ BN, examen de promovare pentru următorul post:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10209

Jun 20 2022

Examen promovare personal salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada 20 iunie 2022 – 06 iulie 2022, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior și Regulament SAJ BN privind organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor  în cadrul  SAJ BN, examen de promovare pentru următorul post:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10179

Jun 17 2022

Concurs șofer autosanitară

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 17 iunie 2022 – 12 iulie 2022, în conformitate cu HG nr. 268/2011 cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 (unu) post șofer autosanitară IICompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară IICompartimentul de Consultații de Urgență și Transport Sanitar Neasistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;

Cererile de înscriere la examen se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – Compartiment Resurse Umane, telefon 0263/217055 – interior 113, în perioada 20 iunie 2022, ora 9:00 – 24 iunie 2022, ora 13:00.

Detaliile specifice concursului se obțin consultând publicația de concurs de mai jos sau de la Referent RUNOS, la telefon 0263/217055 – interior 113.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10171

May 11 2022

Angajare referent specialitate II. (S)

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada  11 mai 2022 – 10 iunie 2022, în conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, regulamentele interne ale SAJ-BN și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • 1 (unu) post de REFERENT DE SPECIALITATE II (S).  – Birou mișcare și exploatare auto, atelier întreținere auto și revizie tehnică, Stația Centrală Bistrița; pe perioadă nedeterminată; program normal de lucru de  8 ore/zi ;  fără activitate în ture; salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post de REFERENT DE SPECIALITATE II (S).  – Birou aprovizionare, achiziții publice, transport administrativ, pază protecția muncii, PSI, evidență militară, apărare civilă, întreținere și reparații clădiri, Stația Centrală Bistrița; pe perioadă nedeterminată; program normal de lucru de  8 ore/zi; fără activitate în ture; salarizat conform legislației în vigoare.

Dosarele de prezentare se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – biroul Resurse Umane, în perioada cuprinsă între 12.05.2022 – 25.05.2021, ora 13,00

Detaliile specifice concursului se obțin consultând publicația de concurs de mai jos sau de la Referent RUNOS, la telefon 0263/217055 – interior 113.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10118

May 04 2022

Examen fixare personal temporar, conf. Legii 70/2022

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează în perioada 02 mai 2022 – 14 mai 2022, în conformitate cu OMS nr. 1168/2022 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • 1 (unu) post șofer autosanitară IICompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Punct de Lucru Maieru – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară IICompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Substația Năsăud – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară IICompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Substația Beclean – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 3 (trei) posturi șofer autosanitară IICompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Stația Centrală Bistrița – posturi operative, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • 1 (unu) post șofer autosanitară IICompartimentul de Consultații de Urgență și Transport Sanitar Neasistat, Stația Centrală Bistrița – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;

Cererile de înscriere la examen se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – Compartiment Resurse Umane, telefon 0263/217055 – interior 113, în perioada 05 mai 2022, ora 9:00 – 6 mai 2022, ora 13:00.

Detaliile specifice concursului se obțin consultând publicația de concurs de mai jos sau de la Referent RUNOS, la telefon 0263/217055 – interior 113.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10050

May 02 2022

Examen fixare personal temporar, conf. Legii 70/2022

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD organizează în perioada 02 mai 2022 – 14 mai 2022, în conformitate cu OMS nr. 1168/2022 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • Personal sanitar mediu
  • 1 (unu) post asistent medical debutant generalist (PL)Compartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Substația Năsăud – post operativ, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
  • 2 (două) posturi asistent medical generalist (PL)Compartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Substația Năsăud – posturi operative, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
  • 5 (cinci) posturi asistent medical generalist PLCompartimentul de Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat, Stația Centrală Bistrița – posturi operative, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare;
 • Personal sanitar auxiliar
  • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE.Stația Centrală Bistrița, pe perioadă nedeterminată cu program normal de lucru de 4 ore/zi; fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.
  • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. – Stația Centrală Bistrița, pe perioadă nedeterminată cu program normal de lucru de 4 ore/zi; fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.
  • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. – Substația Beclean, pe perioadă nedeterminată cu program normal de lucru de 4 ore/zi; fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

Cererile de înscriere la examen se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa Năsăud din str. Ghinzii nr.26A – Compartiment Resurse Umane, telefon 0263/217055 – interior 113, în perioada 02 mai 2022, ora 9:00 – 3 mai 2022, ora 13:00.

Detaliile specifice concursului se obțin consultând publicația de concurs de mai jos sau de la Referent RUNOS, la telefon 0263/217055 – interior 113.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=10037

Older posts «