Category Archive: Angajãri

Oct 18 2021

Angajare medic primar MF cu atestat în MU

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud publică pentru ocupare prin concurs/examen:

 • 1 (unu)  post de MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE FAMILIE  CU COMPETENȚĂ/ATESTAT ÎN URGENȚE PRESPITALICEȘTI/URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE –  Statia Centrală Bistrița – Compartimentul Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical asistat- post operativ/de excuție pe perioadă nedeterminată, cu activitate în regim continuu organizat în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și activitate în zilele nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare; 

Dosarele de înscriere se depun personal, la Compartimentul Resurse Umane (Bistrița, str. Ghinzii nr. 26A), de luni până vineri, între orele 07.00-14.00. Termen de depunere dosare:  15 zile calendaristice de la data publicării (18.oct.2021). Informații suplimentare: tel./fax. 0263/217.055, interior 113.

DERULARE CONCURS, conform prevederilor  ORDIN   Nr. 869 din  9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic (…) :

 • Publicație de conscurs/examenconține condiții, conținut dosar de înscriere, tematică, bibliografie etc.
 • Perioadă înscriere și depunere dosare18 oct. 2021- 1 nov. 2021
 • Rezultate proba scrisă
 • Rezultate probă practică
 • Rezultate finale
 • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție !!
 • Toate probele de verificare a cunoștințelor candidaților se vor înregistra audio-video, iar înregistrările vor fi arhivate împreună cu documentele concursului/examenului !!
 • Unitatea angajatoare poate sprijini medicul angajat la obținerea de spațiu locativ în municipiul reședință de județ !

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9717

Oct 06 2021

Angajare personal medical mediu și auxiliar sanitar, prin procedură specială, conform Legii nr.55/2020

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada cuprină între 07 – 12 octombrie 2021, prin procedură specială, în conformitate cu Legea nr. 55/2020, OMS. nr. 905/2020, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud cu anexă, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 post de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) – Punct de Lucru Teaca, Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; post operativ/de execuție, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizate conform legislației în vigoare;
 • 1 post de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (PL) – Punct de Lucru Maieru, Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; post operativ/de excuție, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizate conform legislației în vigoare;
 • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. – Stația Centrală Bistrița, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; program normal de lucru de 4 ore/zi;  fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

DERULARE CONCURS: 

 • În cazul în care pentru un post se vor înscrie doi sau mai mulți candidați, concursul va consta în probă de verificare a cunoștințelor, tip interviu, în cadrul căreia se vor verifica atât cunoștințele teoretice cât și cunoștințele practice ale candidaților.
 • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție !!
 • Toate probele de verificare a cunoștințelor candidaților se vor înregistra audio-video, iar înregistrările vor fi arhivate împreună cu documentele concursului/examenului !!
 • Publicatie de concurs
 • Rezultate selecție dosare
 • Rezultate concurs

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9685

Sep 23 2021

Examen de promovare în funcție personal salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE A UNUI SALARIAT, în perioada cuprinsă între 24 septembrie 2021 – 11 octombrie 2021, pt. următorul post:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9660

Sep 20 2021

Angajare personal, prin procedură specială, în conformitate cu Legea nr.55/2020

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează între 21 sept. 2021 – 24 sept. 2021 prin procedură specială, în conformitate cu: Legea nr. 55/2020, art. 11; OMS. nr. 905/2020; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, cu anexă; CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 2 (două) posturi de ȘOFER AUTOSANITARĂ II.Stația Centrală Bistrița, Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; posturi operative, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizate conform legislației în vigoare;
 • Procedurile de verificare a candidaților vor fi înregistrate audio-video !

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9656

Sep 20 2021

Angajare personal, prin procedură specială, în conformitate cu Legea nr.55/2020

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează între 21 sept. 2021 – 24 sept. 2021 prin procedură specială, în conformitate cu: Legea nr. 55/2020, art. 11; OMS. nr. 905/2020; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, cu anexă; CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. – Stația Centrală Bistrița, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; cu program normal de lucru de 4 ore/zi ; fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.
 • Procedurile de verificare a candidaților vor fi înregistrate audio-video !

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9652

Sep 13 2021

Examen de promovare în funcție personal salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE, în perioada cuprinsă între 13 septembrie 2021 – 28 septembrie 2021, pentru următorul post:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9640

Aug 16 2021

Examen de promovare în funcție personal salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE, în perioada cuprinsă între 16 august 2021 – 31 august 2021, pentru următorul post:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9612

Aug 10 2021

Angajare în conform. cu Legea 33/2021 și HG 286/2011

Seviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează,  în perioada 10 august – 10 septembrie 2021, concurs pentru ocuparea 1 (unu) post vacant, în conformitate cu Legea nr. 33/2020, HG nr. 286/2011 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9600

Jul 19 2021

Angajare prin procedură de urgență, în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 și OMS nr. 905/2020

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează între 20 iulie 2021 – 22 iulie 2021 prin procedură specială, în conformitate cu: Legea nr. 55/2020, art. 11; OMS. nr. 905/2020; Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud, cu anexă; CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 (unu) post de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL). – Punct de Lucru Maieru, Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată; post operativ, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9585

Jun 28 2021

Examen de promovare în funcție

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE, în perioada cuprinsă între 28 iunie 2021 – 14 iulie 2021, pentru următorul post:

 • 1  post de REFERENT DE SEPACIALITATE II. (S) – Stația Centrală Bistrița; Birou aprovizionare, achiziții publice, transport administrativ, paza, protecția muncii, PSI, evidență militară, apărare civilă, întreținere și reparații clădiri, pe perioadă nedeterminată; post de execuție, non-operativ, cu program normal de lucru de  8 ore/zi și 40 ore/săpt.; fără activitate în ture și în zile nelucrătoare; salarizat conform legislației în vigoare:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9511

Older posts «