Category Archive: Angajãri

Jan 07 2022

Re-publicare post de medic MF, cu competență în MU

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud re-publică pentru ocupare prin concurs/examen:

 • 1 (unu)  post de MEDIC (specialist sau primar) MEDICINĂ DE FAMILIE  CU COMPETENȚĂ/ATESTAT ÎN URGENȚE PRESPITALICEȘTI/URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE –  Statia Centrală Bistrița – Compartimentul Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical asistat- post operativ/de excuție pe perioadă nedeterminată, cu activitate în regim continuu organizat în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și activitate în zilele nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare; posibilitate de a efectua inclusiv activitate de gardă; 

Dosarele de înscriere se depun personal, la Compartimentul Resurse Umane (Bistrița, str. Ghinzii nr. 26A), de luni până vineri, între orele 07.00-14.00. Termen de depunere dosare:  15 zile calendaristice de la data publicării (07.ian.2022). Informații suplimentare: tel./fax. 0263/217.055, interior 113.

DERULARE CONCURS, conform prevederilor  ORDIN   Nr. 869 din  9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic (…) :

 • Publicație de conscurs/examenconține condiții, conținut dosar de înscriere, tematică, bibliografie etc.
 • Perioadă înscriere și depunere dosare07.ian. – 22.ian.2022
 • Rezultate proba scrisă
 • Rezultate probă practică
 • Rezultate finale
 • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție, probele de verificare a cunoștințelor candidaților fiind înregistra audio-video,  înregistrările reprezentând documente ale concursului/examenului !!
 • Unitatea angajatoare poate sprijini medicul angajat la obținerea de spațiu locativ în municipiul reședință de județ !

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9831

Dec 28 2021

Promovare în treaptă prosfesională personal salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează între 30 decembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior şi Regulamentul SAJ BN privind organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor în cadrul SAJ BN, examen de promovare în treaptă profesională pentru personal salariat:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9822

Dec 06 2021

Examen de promovare în funcție personal auxiliar sanitar

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează între 06 decembrie 2021 – 22 decembrie 2021, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior şi Regulamentul SAJ BN privind organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor în cadrul SAJ BN, examen de promovare în treaptă profesională pentru:

 • 1 POST DE AMBULANȚIER – Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă nedeterminată, Substația Năsăud

Publicatie  examen de promovare

Rezultate examen promovare

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9802

Dec 01 2021

Angajare personal auxiliar sanitar, pe perioadă determinată, conform Legii nr. 55/2020

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD organizează între 02 decembrie 2021 – 07 decembrie 2021, prin procedură specială, în conformitate cu Legea nr. 55/2020, OMS. nr. 905/2020, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud cu anexă, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. – Stația Centrală Bistrița, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă, respectiv până la data de 11.04.2022; cu program normal de lucru de 4 ore/zi ;  fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.
 • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. – Substația Beclean, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă, respectiv până la data de 11.04.2022; cu program normal de lucru de 4 ore/zi ;  fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

DERULARE CONCURS: 

 • În cazul în care pentru un post se vor înscrie doi sau mai mulți candidați, concursul va consta în probă de verificare a cunoștințelor, tip interviu.
 • Toate probele de verificare a cunoștințelor candidaților se vor înregistra audio-video, iar înregistrările vor fi arhivate împreună cu documentele concursului/examenului.
 • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție.
 • Publicatie de concurs
 • Rezultate selecție dosare
 • Rezultate concurs

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9794

Nov 10 2021

Examen de promovare în funcție personal auxiliar sanitar

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează între 10 noiembrie 2021 – 29 noiembrie 2021, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 completată și modificată ulterior şi Regulamentul SAJ BN privind organizarea și desfășurarea concursurilor/ examenelor în cadrul SAJ BN, examen de promovare în treaptă profesională pentru:

 • 1 POST DE AMBULANȚIER – Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă nedeterminată.
 • 1 POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ I – Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă nedeterminată.

Publicatie  examen de promovare

Rezultate examen promovare

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9774

Oct 26 2021

Angajare personalauxiliar sanitar, prin proced. specială, conf. Legii nr.55/2020

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează, între 27 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021, prin procedură specială reglementată de Legea nr. 55/2020, OMS. nr. 905/2020, coroborat cu  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud cu anexă, concurs/examen pentru ocuparea următorul post vacant/temporar vacant:

 • 1 (unu) post de ȘOFER AUTOSANITARĂ II. – Stația Centrală Bistrița, Compartimentul de Consultații de Urgență la Domiciliu și Transport Sanitar Neasistat, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; post operativ, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizate conform legislației în vigoare.
 • În cazul în care pentru un post se vor înscrie doi sau mai mulți candidați, concursul va consta în probă de verificare a cunoștințelor, tip interviu cu componentă practică, în cadrul căreia se vor verifica atât cunoștințele profesionale teoretice, cât  cunoștințele practice ale candidaților (mai multe detalii în publicația de concurs)
 • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție.
 • Toate probele de verificare a cunoștințelor candidaților se vor înregistra audio-video, iar înregistrările vor fi arhivate împreună cu documentele concursului/examenului.

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9748

Oct 24 2021

Angajare personal prin procedură specială, conform Legii nr.55/2020

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada cuprinsă între 25 – 28 octombrie 2021, prin procedură specială, în conformitate cu Legea nr. 55/2020, OMS. nr. 905/2020, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud cu anexă, concurs/examen pentru ocuparea următorului post temporar vacant:

 • 1 post de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) – Stația Centrală Bistrița, Birou Statistică-Informatică, pe perioadă determinată de 6 luni, post non-operativ, cu program normal de lucru de  8 ore/zi și 40 ore/săpt., fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.
 • DERULARE CONCURS: 
  • În cazul în care pentru un post se vor înscrie doi sau mai mulți candidați, concursul va consta în probă de verificare a cunoștințelor, tip interviu cu componentă practică, în cadrul căreia se vor verifica atât cunoștințele profesionale teoretice, cât  cunoștințele practice ale candidaților.
  • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție.
  • Toate probele de verificare a cunoștințelor candidaților se vor înregistra audio-video, iar înregistrările vor fi arhivate împreună cu documentele concursului/examenului.
  • Publicatie de concurs
  • Rezultate selecție dosare
  • Rezultate concurs

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9736

Oct 18 2021

Angajare medic primar MF cu atestat în MU

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud publică pentru ocupare prin concurs/examen:

 • 1 (unu)  post de MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE FAMILIE  CU COMPETENȚĂ/ATESTAT ÎN URGENȚE PRESPITALICEȘTI/URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE –  Statia Centrală Bistrița – Compartimentul Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical asistat- post operativ/de excuție pe perioadă nedeterminată, cu activitate în regim continuu organizat în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și activitate în zilele nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare; 

Dosarele de înscriere se depun personal, la Compartimentul Resurse Umane (Bistrița, str. Ghinzii nr. 26A), de luni până vineri, între orele 07.00-14.00. Termen de depunere dosare:  15 zile calendaristice de la data publicării (18.oct.2021). Informații suplimentare: tel./fax. 0263/217.055, interior 113.

DERULARE CONCURS, conform prevederilor  ORDIN   Nr. 869 din  9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic (…) :

 • Publicație de conscurs/examenconține condiții, conținut dosar de înscriere, tematică, bibliografie etc.
 • Perioadă înscriere și depunere dosare18 oct. 2021- 1 nov. 2021
 • Rezultate proba scrisă
 • Rezultate probă practică
 • Rezultate finale
 • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție !!
 • Toate probele de verificare a cunoștințelor candidaților se vor înregistra audio-video, iar înregistrările vor fi arhivate împreună cu documentele concursului/examenului !!
 • Unitatea angajatoare poate sprijini medicul angajat la obținerea de spațiu locativ în municipiul reședință de județ !

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9717

Oct 06 2021

Angajare personal medical mediu și auxiliar sanitar, prin procedură specială, conform Legii nr.55/2020

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează în perioada cuprină între 07 – 12 octombrie 2021, prin procedură specială, în conformitate cu Legea nr. 55/2020, OMS. nr. 905/2020, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița Năsăud cu anexă, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:

 • 1 post de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) – Punct de Lucru Teaca, Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; post operativ/de execuție, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizate conform legislației în vigoare;
 • 1 post de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (PL) – Punct de Lucru Maieru, Compartimentul de Urgență și Transport Medical Asistat, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; post operativ/de excuție, cu activitate în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte și zile nelucrătoare, salarizate conform legislației în vigoare;
 • 0,5 (jumătate) post de ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE. – Stația Centrală Bistrița, pe perioadă determinată, pe perioada stării de alertă; program normal de lucru de 4 ore/zi;  fără activitate în ture și fără activitate în zile nelucrătoare, salarizat conform legislației în vigoare.

DERULARE CONCURS: 

 • În cazul în care pentru un post se vor înscrie doi sau mai mulți candidați, concursul va consta în probă de verificare a cunoștințelor, tip interviu, în cadrul căreia se vor verifica atât cunoștințele teoretice cât și cunoștințele practice ale candidaților.
 • Membrii comisiei de examinare vor participa la un instructaj derulat de personal specializat din cadrul Serviciului Județean Anticorupție !!
 • Toate probele de verificare a cunoștințelor candidaților se vor înregistra audio-video, iar înregistrările vor fi arhivate împreună cu documentele concursului/examenului !!
 • Publicatie de concurs
 • Rezultate selecție dosare
 • Rezultate concurs

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9685

Sep 23 2021

Examen de promovare în funcție personal salariat

Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud organizează EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE A UNUI SALARIAT, în perioada cuprinsă între 24 septembrie 2021 – 11 octombrie 2021, pt. următorul post:

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=9660

Older posts «