«

»

Aug 21 2017

Print this Post

Legislație și detalii specifice

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în
Legea nr. 544/2002, aceasta poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află
sediul instituţiei în cauză.

Plângerea se depune în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului prevăzut de lege.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes
public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite
de taxă de timbru

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=6817