Print this Page

Platforma petiții online

Pentru a deschide formularul de înaintare petiții, dați click pe linkul de mai jos:

FORMULAR de PETIȚII ONLINE  !

Orice persoana fizica sau juridica poate adresa institutiei petiții legate de de activitatea instituţiei, formulate în baza Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, precum și sesizări referitoare la dispoziţiile Regulamentului Intern, formulate în baza art. 245, al. 1 din Codul Muncii, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

Cererile, reclamaţiile şi sesizările se formulează în scris şi se depun la secretariatul instituţiei sau se transmist electronic la: secretariat@ambulantabistritanasaud.rosecretariat.sajbn@gmail.com .

Acestea se înregistrează în registrul de intrări-ieşiri şi se remit Managerului General.

Cererile, reclamaţiile şi sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului, nu se iau în considerare, fiind clasate. (art.7 din OUG nr. 27/2002)

Termenul de solutionare a petitiilor este de 30 de zile, conform legislatiei in vigoare. In cazul in care pentru solutionarea acestora este nevoie a se intreprinde cercetari sau alte demersuri ce implica mai mult timp, termenul de solutionare poate fi extins, cu infornarea petentului. (art.8 din OUG nr. 27/2002).

 

 

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?page_id=5214